top of page
computer-motherboard.jpg

Certified Human Production

chp logo_edited.png

Certified Human Production (CHP) is een initiatief en statement waarbij je met het CHP label je publiek laat zien dat AI geen leidende rol heeft gehad in het maakproces van je creative werk.

Waarde

CHP is ontstaan vanuit een overtuiging dat de integriteit en waarde van 'menselijk' werk behouden moet worden, door eerlijk en transparant te zijn naar je publiek.
Onder 'werk' verstaan we elke mogelijke handeling in een maakproces dat met creativiteit verbonden is en mogelijk door AI vervangen kan worden. 

 

Definitie

Wanneer is iets een Certified Human Production? Dit is een betwistbaar onderwerp waar veel verschillende standpunten aan vast zitten, en wij denken dat er daarom geen goede of foute gradatie van AI-gebruik. CHP is een statement, een beweging, die aangeeft dat de mens nog steeds de leiding heeft over diens creatieve maakproces. Hierbij geloven we in eigen ideeën en een artistieke visie en uitvoering. Het intypen van een prompt in een afbeeldingen, video of tekstgenerator en dat eindproduct toe-eigenen als eigen werk 

 

 

 

Wel geloven we in een 'leidende rol'. Dit betekent dat iets een CHP is zodra de initiëring van een werk (het kernidee) vanuit een mens komt.

 

Wel kan aangegeven worden óf AI überhaupt is gebruikt. Het 100% CHP label geeft daarmee aan dat 

 

Disciplines

Het CHP label kan in principe gebruikt worden voor diverse media, zoals literaire werken, muziek, beeldende en digitale kunst. Het vorige voorgestelde gradatiesysteem zou dan anders werken, maar het CHP A label is voor elk medium toepasbaar

bottom of page